Zgłoszenie szkoły

Zgłoszenia udziału szkół w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA przyjmowane są do 15 października

  • Pola wymagane

Dane szkoły

Nazwa szkoły *
Ulica i nr *
Kod pocztowy *
Miasto *
Województwo *
Powiat *
Adres email szkoły *
Telefon szkoły *
NIP szkoły *
Dyrektor szkoły *

Deklarowane liczby uczestników

Grupa - elektryk *
Grupa - energetyk *
Grupa - chłodnictwo i klimatyzacja *
Grupa - urządzenia dźwigowe *
Grupa - grupa: urządzenia i systemy energetyki odnawialnej *

Komisja konkursowa

Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej (tytuł naukowy i zawodowy, imię, nazwisko) *
Adres email przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej *
Telefon przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej *
Członek szkolnej komisji konkursowej *
Członek szkolnej komisji konkursowej *
Członek szkolnej komisji konkursowej
Członek szkolnej komisji konkursowej
Członek szkolnej komisji konkursowej
Kandydat do komitetu okręgowego olimpiady podczas zawodów II stopnia *
Adres email kandydata do komitetu okręgowego olimpiady *
Telefon kandydata do komitetu okręgowego olimpiady *
Wybór miejsca zawodów II stopnia *

Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko zgłaszającego
Adres email zgłaszającego *
Potwierdzam *

Potwierdzam, że szkoła posiada zgody osób zaangażowanych w organizację Olimpiady na przekazanie ich danych osobowych organizatorowi Olimpiady (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce Dokumenty