Aktualności

2023/2024 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w roku szkolnym 2023/2024 proszone są o wypełnienie i przesłania formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2023 roku.