Aktualności

DOTACJA MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Fundacji Edukacyjnej EDUELEKTRA dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.