Aktualności

Komunikat w sprawie zawodów II stopnia

 

Komunikat w sprawie zawodów II stopnia został wysłany 10 lutego 2023 r. (piątek) na adresy e-mailowe szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do zawodów II stopnia oraz przewodniczących szkolnych komisji.