Aktualności

ZAWODY I STOPNIA - PRZYGOTOWANIA

Zgodnie z regulaminem Olimpiady zawody wszystkich stopni rozgrywane są w pięciu grupach tematycznych: elektrotechnika, energetyka, chłodnictwo i klimatyzacja, urządzenia dźwigowe oraz odnawialne źródła energii.

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Podczas zawodów uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów oraz tablic matemtyczno-fizycznych. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów itp.