Aktualności

Przyjmowanie zgłoszeń udziału szkół w olimpiadzie

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń udziału szkół w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w Olimpiadzie proszone są o wypełnienie i przesłania formularz zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 września do 15 października.