Aktualności

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 UROCZYSTE  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  OLIMPIADY  WIEDZY  O  ELEKTROTECHNICE  I  ENERGETYCE  EDU-ELEKTRA  ODBĘDZIE  SIĘ

28  MAJA  (WTOREK)  2024 ROKU 

W  ZESPOLE  SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  PRZY  UL.  POZNAŃSKIEJ 43

Na uroczystość zaproszeni są LAUREACI Olimpiady i ich nauczyciele-opiekunowie.

Początek uroczystosci o godzinie  8.30.

Program uroczystości i formularz zgłoszenia udziału zostały wysłane na adresy elektroniczne szkół laureatów oraz do ich nauczycieli. 

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 13 maja 2024 (poniedziałek)

Dyplomy i zaświadczenia Finalistów zostaną wysłane do szkół.