Aktualności

ORGANIZACJI ZAWODÓW

 24 paździenika 2022 r. do przewodniczących szkolnych komisji konkursowych zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami o zawodach I stopnia.

Wiadomość zawierać będzie: regulamin Olimpiady, zasady organizacji zawodów I stopnia, druk oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane i oświadczenia przewodniczącego, wzór protokołu, wzór listy uczestników, wzór umowy wolontariatu.